İlkem İş Sağlığı

HİZMETLERİMİZ

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

İşkazalan, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı öl...

Awesome Image

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995...

Awesome Image

İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Güve...

Awesome Image

Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nun dav...

Awesome Image

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı Ça...

Awesome Image

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nun dav...

Awesome Image

Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca Cen...

Awesome Image

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından Cenevre'de ...

Awesome Image

Asgari Yaş Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel konferansı; ...

Awesome Image

İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca 2 H...

Awesome Image

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

Mürettebatın Barınmasına İlişkin Sözleşmenin 1949 ...

Awesome Image

Azami Ağırlık Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

İstihdam Politikası Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,...

Awesome Image

Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) fıkrasında ...

Awesome Image

Eşit Ücret Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu taraf...

Awesome Image

Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu ta...

Awesome Image

Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Oturum gündeminin onikinci maddesinde yer alan, 19...

Awesome Image

İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu taraf...

Awesome Image

Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

İş Teftişi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu ta...

Awesome Image

Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

İlk yirmi sekiz toplantısında kabul edilen Sözleşm...

Awesome Image

Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Ulus...

Awesome Image

Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu idare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu’nun vak...

Awesome Image

Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim kurulu ta...

Awesome Image

Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası iş Bürosu idari Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

İşsizlik Sözleşmesi

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 29...

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri...

Awesome Image

1982 Anayasası

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce ...

Awesome Image

Tehlikeli Risk Analizi Değerlendirmesi

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulun...

Awesome Image

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde sağlıklı ve g...

Awesome Image

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini yerine...

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü...

Awesome Image

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının niteli...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hari...

Awesome Image

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kan...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şar...

Awesome Image

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53...

Awesome Image

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin k...

Awesome Image

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yah...

Awesome Image

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulan...

Awesome Image

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollar...

Awesome Image

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağ...

Awesome Image

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin d...

Awesome Image

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sıra...

Awesome Image

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğ...

Awesome Image

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğin...

Awesome Image

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel ...

Awesome Image

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 ...

Awesome Image

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve ...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hiz...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile...

Awesome Image

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm,...

Awesome Image

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl...

Awesome Image

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklenti...

Awesome Image

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmala...

Awesome Image

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güven...

Awesome Image

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki bi...

Awesome Image

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum pla...

Awesome Image

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önle...

Awesome Image

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş k...

Awesome Image

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kay...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye mar...

Awesome Image

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanıl...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreş...

Awesome Image

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak s...

Awesome Image

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan i...

Awesome Image

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak as...

Awesome Image

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynak...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları h...

Awesome Image

İŞKOLU TESPİT KARARI (NO: 2015/107)

SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanay...

Awesome Image

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği me...

Awesome Image

İŞ KANUNU

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesin...

Awesome Image

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağ...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güve...