İlkem İş Sağlığı

Mevzuat - Uluslararsı (İLO)

Awesome Image
İşsizlik Sözleşmesi

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tar...

Awesome Image
Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası iş Bürosu idari Meclisi t...

Awesome Image
Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim...

Awesome Image
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kuru...

Awesome Image
Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu idare Meclisi t...

Awesome Image
İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi t...

Awesome Image
Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi t...

Awesome Image
Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konfer...

Awesome Image
Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

İlk yirmi sekiz toplantısında kabul edil...

Awesome Image
İş Teftişi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim...

Awesome Image
Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim ku...

Awesome Image
Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Oturum gündeminin onikinci maddesinde ye...

Awesome Image
Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim...

Awesome Image
Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim ku...

Awesome Image
Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Eşit Ücret Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) f...

Awesome Image
Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel K...

Awesome Image
Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
İstihdam Politikası Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Azami Ağırlık Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku...

Awesome Image
İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Asgari Yaş Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel kon...

Awesome Image
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından C...

Awesome Image
Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kuru...

Awesome Image
Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Kon...

Awesome Image
Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kuru...

Awesome Image
İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konfer...

Awesome Image
Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi...

Awesome Image
İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

İşkazalan, meslek hastalıkları ve bunlar...